Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te  gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de  eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde  bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk  op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk  toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

De copyright van al het fotomateriaal op de gehele website komen toe aan de fotografen. Tot hen dient men zich te wenden voor het verkijgen van de toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site www.dermacosmetica.nl.