Hier vind je de privacy verklaring van Derma Cosmetica. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Derma Cosmetica.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Derma Cosmetica. Derma Cosmetica is een leverancier en opleidingsinstituut van onze exclusieve merken: YON-KA – VAGHEGGI – en PANESTETIC. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Derma Cosmetica verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1 Doel gegevens:

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Derma Cosmetica via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Webshop producten. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij in de webshop een artikel koopt via de Derma Cosmetica website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een product aan te kunnen bieden, zoals je naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

2 Ontvangers:

Alle digitale communicatie verloopt via onze Hosting bedrijf . Dit bedrijf is goedgekeurd om veilig alle data op te slaan op beveiligde servers.

3 Opslag periode:

Contact opnemen of producten bestellen
Op het moment dat je contact opneemt met Derma Cosmetica via mail of een afspraak maakt voor behandeling, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Alle facturen dienen, volgens de wet minimaal 7 jaar bewaard te worden.

4 Beveiliging:

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Derma Cosmetica of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Derma Cosmetica privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

5 Jouw rechten:

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Derma Cosmetica vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Derma Cosmetica. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Derma Cosmetica. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Derma Cosmetica opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Derma Cosmetica al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
Derma Cosmetica vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Derma Cosmetica niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Recht op stop gegevensgebruik bij bezwaar

Wil jij niet dat Derma Cosmetica jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@dermacosmetica.nl onder toezending van een kopie id.-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id. bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

6 Plichten:

Derma Cosmetica verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Derma Cosmetica via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Derma Cosmetica met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Derma Cosmetica behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Derma Cosmetica dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Derma Cosmetica te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.